previous arrow
next arrow
Slider

Решаване на спорове

Решаването на спорове е фокусът на практиката на адв. Александрова. Тя осъществява следните услуги:

  • Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела, включително пред данъчна администрация;
  • Арбитраж, представителство по вътрешни и международни дела, включително производства по отмяна на арбитражни решения пред български съд и изпълнение на чужди съдебни и арбитражни решения;
  • Медиация по търговски и граждански спорове;
  • Преговори и съдействие при сключване на търговски сделки;
За Връзка с Нас!

Моля, Оставете Вашето Съобщение !

Start typing and press Enter to search